Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Keresés sand2000.nagykar.hu-n (Google)

Üdvözöljük honlapunkon
Jelenleg szerkesztés alatt.

Sand 2000 Közhasznú Egyesület

Általános adatok:

A szervezet neve. Sand 2000 Közhasznú Egyesület
Rövidített név: Sand 2000 K.E.
Címe: 8824 Sand, Kanizsai u. 5/1

Alapítás éve: 2000.
Felügyeleti szerve: Zala Megyei Főügyészség
Bejegyzés: Zala Megyei Bíróság 2000. július 5.-én Pk.60. 047/2000/4. Sz. határozattal
Nyilvántartási szám: 1552/2000

Adószám: 18962664-1-20
Statisztikai szám: 18962664-913352920
Tb száma. 4459814

Számlavezető bank:
Széchenyi István Hitelszövetkezet
Számlaszám: 80800035-30018209-11900011
Volksbank
Számlaszáma: 14100330-92636149-01000005 (megszűnt: 2011. 01. 03.)
Széchenyi István Hitelszövetkezet (megszűnt: 2007. 03. 07.)

Az egyesület tagnyilvántartása alapján 60 taggal rendelkezik.

Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

Az Egyesület tevékenységének leírása:

Kivonat az alapszabályból.
„ Az Egyesület olyan nonprofit, kiemelkedően közhasznú, társadalmi szervezet, amely jövedelem és vagyonszerzési cél nélkül látja el feladatait.”

 A Polgárőr Tagozat:
Tagjai éjszakai és szükség szerinti járőrözéssel a közrend, közbiztonság, tűzvédelem és a környezet védelmével kapcsolatos tevékenységet végeznek.

 A Sport Szakosztály:
a sportolni vágyók igényeinek legteljesebb megfelelésére törekszik. Eredménnyel vesznek részt a Nagykanizsa környéki nagypályás labdarúgó bajnokságban.

 A Szociális Tagozat:
• a munkanélküliek számának jelentős emelkedését ellensúlyozva közhasznú munkások alkalmazását teszi lehetővé
• a tevékenység folyamán az egyedül élő időskorúakat és a rászorultakat támogatja a ház körüli teendőikben való segítségnyújtással
• folyamatos információs szolgáltatást nyújt az elhelyezkedési és támogatási lehetőségekről

Az Egyesület tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyet a jogszabály rendelkezése szerint állami vagy önkormányzati szervek hatáskörébe utalt.

Az Egyesület tisztségviselői:


Elnökség:
Ádám József – elnök
Zakócs Amália – alelnök, helyette 2001-től Varga Zoltán, helyette 2004-től Sassné Hóbor Ibolya
Jekisa Zoltán – titkár

Felügyelő Bizottság:
Végh Jenő – elnök
Tóth János – FB tag
Farkas Zsolt – FB tag

Az Egyesület belső szervezeti egységei:

Polgárőr Tagozat – vezetője Spingár László, helyette Kőhordó József 2003-tól
Sportszakosztály – vezetője György József
Szociális Tagozat – elnöki irányítással.

Gazdálkodásának főbb adatai:

Az Egyesület gazdálkodásának bevételeit elsősorban pályázatokon elnyert pénzösszegek, önkormányzati támogatások, magánszemélyek adományai és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai jelentik.

Gazdálkodásra rendelkezésre álló források:
ÉV Összeg
2000 93.000,- Ft
2001 3.400.000,- Ft
2002 1.500.000,- Ft
2003 1.193.102,- Ft
2004 1.047.000,- Ft
2005 612.676,- Ft
2006 869.532,- Ft
2007 843.392,- Ft
2008 683.074,- Ft
2009 734.130,- Ft
2010 314643,- Ft

Pályázaton nyert összegek:

Év Összeg
2000 -,- Ft
2001 2.700.000,- Ft
2002 750.000,- Ft
2003 480.000,- Ft
2004 485.000,- Ft
2005 -,- Ft
2006 50.000,- Ft
2007 -,- Ft
2008 -,- Ft
2009 -,- Ft
2010 -,- Ft

Önkormányzati támogatások:

Év Összeg
2000 50.000,- Ft
2001 280.000,- Ft
2002 9.000,- Ft
2003 250.000,- Ft
2004 -,- Ft
2005 76.447,- Ft
2006 500.000,- Ft
2007 450.000,- Ft
2008 461.000,- Ft
2009 490.000,- Ft
2010 200.000,- Ft


Adományok:

Év Összeg
2000 33.000,- Ft
2001 317.000,- Ft
2002 557.000,- Ft
2003 393.856,- Ft
2004 234.514,- Ft
2005 200.150,- Ft
2006 140.000,- Ft
2007 -,- Ft
2008 -,- Ft
2009 25.000,- Ft
2010 -,- Ft

Adó 1%-ból felajánlott összegek:


Év Összeg
2000 -,- Ft
2001 9.200,- Ft
2002 44.0 00,- Ft
2003 16.723,- Ft
2004 16.789,- F 2005 22.098,- Ft
2006 14.957,- Ft
2007 128553,- Ft
2008 158575,- Ft
2009 72.780,- Ft
2010 97011,- Ft

---------------------------------------------------------------------------------

Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2010. évi tevékenységéről

Az egyesület 2010.-ben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségei (adóbevallás,beszámolók, nyilvánossági követelmények, adatszolgáltatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2010.-ben végzett közhasznú tevékenységeiről szóló tartalmi beszámoló:

1. A közrend és közbiztonság helyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület Polgárőr Tagozata részt vett a helyi rendezvények biztosításában és zavartalan lebonyolításában, napi járőrözést nem folytatott.
Minden évben jelentős társadalmi munkával járul hozzá a sportpálya környezetének rendben tartásához, a gyom-és parlagfű mentesítéséhez.

2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület Sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki labdarúgó bajnokság rendezvényein, valamint a környéken rendezett sportnapokon. Augusztus 20.-án a szlovéniai Hodos, valamint Miháld és Pat községek labdarúgó csapatait látta vendégül a falunapi tornán. A szánkópálya folyamatos karbantartásával a téli időjárás adta alkalmi sportolási lehetőségeket többnyire az általános iskolás közönség igyekszik kihasználni.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a magas munkanélküliség indokolja.

Az egyesület 2010.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat politikusokat nem támogatott. Tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

A számviteli beszámoló:

bevételek: pénzmaradvány 2009.-ből 17555.- Ft
támogatás Sand Önk.-tól 200000.- Ft
kamat 77.- Ft
Apeh Szja 1% 97011.- Ft
----------------------------------------------
összesen: 314643.- Ft


kiadások: sportfelszerelés vás. 34175.- Ft
sportszolgáltatás 43820.- Ft
banki szolg. 8280.- Ft
eü. szolg. 25000.- Ft
posta, mobil 19815.- Ft
üz.anyag vás. 5000.- Ft
egyéb kiadás 37835.- Ft
-------------------------------------------------
összesen: 173925.- Ft

Bevételek: 314643.- Ft
Kiadások: 173925.- Ft
-----------------------
Eredmény: 140718.- Ft Bankszámlán: 41363.- Ft.
Házipénztárban: 99355.- Ft.


1. Sand Község Önkormányzata által adott 200000.- Ft támogatás felhasználása:
mobil szolg., posta 19815.- Ft
üzemanyag vás. 5000.- Ft
egyéb kiadás 37835.- Ft
eü. szolg. 25000.- Ft
tartalék 112350.-Ft
-----------------------------------------
összesen: 200000.- Ft


2. Az Apeh által utalt Szja 1%, 97011.- Ft felhasználása:
sportfelszerelés vásárlása 34175.- Ft
egészségügyi vizsgálat ktsg 25000.- Ft
banki szolgáltatás 8280.- Ft
posta, telefon költség 16535.- Ft
üzemanyag költség 5000,- Ft
egyéb (mészhidrát, stb) 8021,- Ft
----------------------------------------
összesen: 97011.- Ft

A Közhasznú Jelentést az egyesület közgyűlése az 1/2011(február 19.) sz. Kgy határozattal fogadta el.

A Közhasznúsági Jelentés teljes tartalmát a www.nagykar.hu/sand2000 internetes oldalon közzéteszi az egyesület.


Sand, 2011. február 19. Ádám József---------------------------------------------------------------------------------

Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2009. évi tevékenységéről

Az egyesület 2009.-ben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit megtartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, beszámolók, nyilvánossági követelmények, adatszolgáltatatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2009.-ben végzett közhasznú tevékenységeiről szóló tartalmi beszámoló:

1. Közrend és közbiztonság helyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület a közbiztonság fenntartása érdekében januárban közhasznú munkást alkalmazott éjszakai járőrözés céljára. Ez a lehetőség egy 2008. novemberében megkezdett projekt folytatása és befejezése volt. Eredményesnek értékelhető,
mert működése alatt a községben bűncselekmény vagy szabálysértés nem történt.
Költséget nem jelentett az egyesület számára, csak egy lehetőség kihasználását
a Zala Megyei Igazságügyi Hivatal közreműködésével. Az egyesület Polgárőr Tagozata részt vett a helyi rendezvények biztosításában és zavartalan lebonyolításában. Minden évben jelentős társadalmi munkát végez a sportpálya környezetének rendben tartásában, gyom- és parlagfű mentesítésében.

2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület Sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagypályás labdarúgó bajnokság őszi-tavaszi rendezvényein, valamint a környéken rendezett
sportnapokon. Augusztus 20.-án a szlovéniai Hodos község valamint Miháld és Pat
községek labdar4úgó csapatait látta vendégül egy tornán. A szánkópálya folyamatos karbantartásával a téli időjárás adta alkalmi sportolási lehetőségeket többnyire az általános iskolás közönség igyekszik kihasználni.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a helybeli, magas munkanélküliség indokolja, ami a közeljövőben még jobban növekedni fog. A programban dolgozók rendszeresen informálják a helyi munkanélkülieket a képzési és foglalkoztatási lehetőségekről, valamint a támogatási és szociális lehetőségekről. A szociális programban dolgozók információikat a korábbi évektől eltérően az internetről szerzik, sajnos egyre nehezebb korrekt hazai munkáltatókat találni. A külföldi munkavállalás nem mindenkinek lehetőség.

Az egyesület 2009.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat, politikusokat nem támogatott. Tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

A számviteli beszámoló:

Bevételek:
pénzmaradvány 2008.-ból 146256.- Ft
(ebből szja 1% 94510.- Ft)
támogatás Sand Önk.-tól 490000.- Ft
magánszemélyektől 25000.- Ft
kamat 94.- Ft
APEH Szja 1% 72780.- Ft
---------------------------------------------------------------
összesen: 734130.- Ft


Kiadások:
sportfelszerelés vásárlása 249215.- Ft
- sportszolgáltatások (ZLSZ, NLSZ 148150.- Ft
- Kommunális szolg. 4200.- Ft
- banki szolg. 5255.- Ft
- postai szolg. 105.- Ft
- eü. szolg. 45000.- Ft
- egyéb szolg. 5000.- Ft
- mobil szolg. 25000.- Ft
útiköltség 145856.-Ft
üzemanyag vás. 74264.-Ft
irodaszer vás. 14530.- Ft
---------------------------------------------------------------
összesen: 716575.- Ft

Bevételek: 734130.- Ft
Kiadások: 716575.- Ft
----------------------
Eredmény: 17555.- Ft . 17555.-Ft az egyesület bankszámláján van.

1.Sand Község Önkormányzata által adott 490000.- Ft támogatás felhasználása:

- sportfelszerelés vásárlása 249215.- Ft
- sportszolgáltatás vásárlása 75370.- Ft
- mobil szolg. vás. 25000.- Ft
- útiköltség 145856.- Ft
---------------------------------------------------
összesen: 495441.- Ft

2. Az APEH által utalt Szja 1%, 72780.- Ft + a 2008. éviből maradt 94510.- Ft,
tartalék felhasználása:
- sporszolgáltatás vásárlása 72780.- Ft
- irodaszer vásárlás 14530.- Ft
- banki szolgáltatás 5255.- Ft
- postai szolgáltatás 105.- Ft
- eü. szolgáltatás 45000.- Ft
- kommunális szolgáltatás 4200.- Ft
- terembér 5000.- Ft
- üzemanyag 20420.- Ft
---------------------------------------------------------
összesen: 167290.- Ft

A Közhasznú Jelentés-t az egyesület közgyűlése az 1/2010 (január 30) sz. Kgy.
határozattal fogadta el.

A Közhasznúsági Jelentés teljes tartalmát a www.nagykar.hu/sand2000 internetes oldalon közzéteszi az egyesület.

Sand 2010. január 30. Ádám József

---------------------------------------------------------------------------------
Közhasznú közlemény

A Sand 2000 Közhasznú Egyesület elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak akik adójuk 1%-t (72780.- Ft) 2009.-ben az egyesületnek ajánlották fel.
Köszönjük.

Sand, 2009.

---------------------------------------------------------------------------------
Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről.

Az egyesület 2008.-ban az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, beszámolók, nyilvánossági követelmények,
adatszolgáltatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2008.-ban végzett tevékenységeiről szóló tartalmi beszámolója:

1. Közrend és közbiztonság helyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel
bűnmegelőzési tevékenységet végez a községben. Közmunkában az allergiát okozó gyomnövények irtásával
környezetvédelmi feladatokat is ellátott. Különösen értékes ez a tevékenység, hiszen a játszótér és a sportpálya
környékén végezték, ahol gyermekek és fiatalkorúak játszanak. Mivel a polgárőrséget 2008.-ban
az önkormányzat nem támogatta, november 1.-vel beszüntette az éjszakai járőrözést. Az egyesület a közbizton-
ság fenntartása érdekében a különösen veszélyes karácsonyi időszakra közhasznú munkás alkalmazásával oldotta
meg az éjszakai járőrözést. Ez a megoldás sikeresnek bizonyult, mert a karácsonyfavágások és értékesítések
időszakában, sem az ünnepek alatt a községben tulajdon elleni bűncselekmény nem történt. A programot 2009.
január végéig tudja biztosítani az egyesület, mivel ez költséget nem jelentett számára, csak egy lehetőség
kihasználását a Zala Megyei Igazságügyi Hivatal közreműködésével.

2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagypályás labdarúgó bajnokság őszi-tavaszi
rendezvényein, valamint a környéken rendezett sportnapokon. Jelentős közmunkát végzett a sportöltöző felújítá-
sánál is. Augusztus 20.-án a szlovéniai Hodos község, valamint Miháld és Pat községek labdarúgó csapatait
látta vendégül egy tornán.
Szánkópálya karbantartásával a téli sportolási lehetőségeket is igyekeztünk biztosítani, de az időjárás 2008.
decemberében nem tette lehetővé a szünidei használatát.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a helybeli magas munkanélküliség
indokolja, ami a közeljövőben valószínűleg még jobban növekedni fog. A programban dolgozók rendszeresen
informálják a helyi munkanélkülieket a képzési és foglalkoztatási lehetőségekről, valamint a támogatási és szoci-
ális lehetőségekről.
A szociális program kezdeményezte és közreműködésével sikerült 130000.- ft értékű természetbeni adományhoz
(járólap, szegély, stb) jutni, amit az egyesület a miháldi iskolának adott át aulájának korszerűsítésére.

Az egyesület 2008.-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat, politikusokat nem támogatott.
Tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

A számviteli beszámoló:

bevételek pénzmaradvány 2007.-ből 52254.- Ft,
támogatások 472000,- Ft,
kamat 214,- Ft,
egyéb bevétel 31,- Ft,
APEH Szja 1% 158575,- Ft.
___________________________________________________________
összesen: 683074,- Ft

Kiadások: sportfelszerelés vásárlása 62670,- Ft,
sportszolgáltatás vásárlása 164875,- Ft,
anyagvásárlás 21981,- Ft,
irodaszerek, eszközök 39032,- Ft,
sajtótermék vásárlása 12741- Ft,
útiköltség 63642,- Ft,
postai költségek 4065,- Ft,
üz. anyag vásárlás 52884,- Ft,
javítási költségek 46897,- F,
tagdíjak 5000,- Ft,
egyéb szolgáltatás 60000,- Ft
bankköltség 2941, Ft.
___________________________________________________________
összesen: 536818,- Ft

Bevételek: 683074,- Ft
Kiadások: 536818,- Ft
____________________
Eredmény: 146256,- Ft

146256 Ft az egyesület bankszámláján van.


A Sand Község Önkormányzata által adott 461000,- Ft támogatás felhasználása:

- sportfelszerelés vásárlása 62670,- Ft,
- sportszolgáltatás vásárlása 164875,- Ft,
- anyagvásárlás 10000,- Ft,
- útiköltség 63642,- Ft,
- üzemanyag vásárlás 52884,- Ft,
- sajtótermék vásárlása 12741,- Ft,
- tagdíjak 5000,- Ft,
- bankköltség 2941,- Ft,
- irodaszerek és eszközök 39032,- Ft,
- javítások 46897,- Ft.
_______________________________________________
összesen: 460682,-Ft.

Miháld Község Önkormányzata által nyújtott 11000,- Ft támogatás felhasználása:

- anyagvásárlás 11000,- Ft

Az adó 1%-nak, 158575,- Ft felhasználása:

- postai költségek 4065,- Ft,
- egyéb szolgáltatás 60000,- Ft,
- 2008.-ban fel nem használt (tartalékolt) 94510,-Ft.
__________________________________________________________________
összesen 158575,- Ft

A Közhasznú Jelentést az egyesület közgyűlése a 1/2009 (január 31.) sz. Kgy határozattal fogadta el.


Sand, 2009. 01.31. Ádám József

---------------------------------------------------------------------------------

Közhasznú közlemény!

A Sand 2000 Közhasznú Egyesület az adó 1%-ból származó 158575,- Ft-ot a következők szerint használta fel:

- postai költségekre 4065,- Ft,
- egyéb szolgáltatásokra 60000,- Ft,
- tartalék2009.-re 94510.- Ft.
_______________________________________
összesen: 158575,- Ft

Ez uton is köszönjük mindazoknak akik megtisztelnek bennünket adományaikkal és adójuk 1 %-val.

Sand, 2008 Sand 2000 Közhasznú Egyesület

---------------------------------------------------------------------------------

Közhasznúsági jelentés
A Sand 2000 közhasznú Egyesület 2007. évi tevékenységéről

Az egyesület 2007.-ben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, beszámolók,nyilvánossági követelmények, adatszolgáltatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2007.-ben végzett közhasznú tevékenységeiről szóló tartalmi beszámolója:

1. Közrend és közbiztonsághelyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet végez a községben. Közmunkában az allergiát okozó gyomnövények irtásával környezetvédelmi feladatokat is végzett.

2. Sport az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagypályás labdarúgó bajnokság őszi-tavaszi rendezvényein, valamint a környéken rendezett sportnapokon. Közmunkában elvégezték a sportöltöző felújítását. Szlovéniában részt vett egy ornán. Falunapon pedig Miháld, Pat és a szlovéniai Hodos község csapataival rendezett tornát. Szánkópálya kialakításával a téli sportrolási lehetőségeket is igyekezett biztosítani.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának és képzésének elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a helybeli magas munkanélküliség indokolja.
A programban dolgozók rendszeresen információkkal látják el a munkanélkülieket a helyi képzési és foglalkoztatási lehetőségekről.

Az egyesület 2007.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat politikusokat nem támogatott. Tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben sem más előnyben nem részesültek.

Számviteli beszámoló:
Bevételek: pénzmaradvány 2006.-ból 129793.- Ft,
támogatások 550000.- Ft,
APEH tulfiz visszau. 34500.- Ft,
APEH szja 1% 128553.- Ft,
Kamat 546.- Ft,
___________
Összesen: 843392.- Ft.

Kiadások:
anyagvásárlás (sportpályához) 167919.- Ft,
tagdíjak, nevezési díjak 225166.- Ft,
kiadvány 31963.- Ft,
sajtótermék előfizetése 2200.- Ft,
útiköltség 269562.- Ft,
posta, távközl. költségei 13144.- Ft,
üz. anyag (fűnyíráshoz) 28240.- Ft,
élelmiszer (polgárőrs.-nek) 30000.- Ft,
irodaszer vás. 19307.- Ft,
bankköltség 3637.- Ft,
___________
Összesen: 791138.- Ft.

Bevételek: 843392.- Ft
Kiadások: 791138.- Ft
______________________
Eredmény: 52254.- Ft 52252.- Ft az egyesület bankszámláján,
2.- Ft a házipénztárban van.

APEH-tól:
Adó 1%-a 128553.- Ft
Visszatér. 34500.- Ft
___________
Összesen: 163053.- Ft
Ennek az összegnek a felhasználása: 167919.- Ft értékben sporteszközöket és karbantartási anyagokat
vásároltunk.

Sand Község Önkormányzata által adott 450000.- Ft elhasználása:
nevezési díjakra: 133326.- Ft,
útiköltségre 269562.- Ft,
üzemanygra 28240.- Ft,
sajtótermékre 2200.- Ft,
postai, távközl.-re 13144.- Ft,
tisztítószer 4199.- Ft,
___________
összesen 450671.- Ft.

A Volksbank által adott 100000.- Ft támogatás felhasználása:
nevezési díjakra: 91840.- Ft,
bankköltségre 3637.- Ft,
irodaszerre 4444.- Ft,
__________
összesen: 99921.- Ft.

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése az 1/2008 (március 29) sz. KGy. határozattal fogadta el.


Sand, 2008. március 29.

Ádám József
---------------------------------------------------------------------------------


Közhasznú Közlemény

A Sand 2000 Közhasznú Egyesület megköszöni mindazoknak akik 2007. évben adójuk 1%-val támogatták.
Ezt az összeget, 128553.- Ft, sporteszközök vásárlására fordítottuk.
Reméljük, hogy támogatóink a jövőben is megtisztelnek bennünket adományaikkal.
Sand 2000 K.E.

---------------------------------------------------------------------------------


Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2006. évi tevékenységéről.

Az egyesület 2006.-ban az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás,beszámolók, nyilvánossági követelmények, adatszolgáltatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2006.-ban a következő tevékenységeket végezte:
1. Közrend és közbiztonság helyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek,rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet végez a községben. Közmunkában az allergiát okozó gyomnövények irtásával környezetvédelmi feladatokat is végzett. Különösen értékes ez a tevékenység, hiszen a játszótér és a sportpálya környékén végezték, ahol gyermekek és fiatalkorúak játszanak.

2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagypályás labdarúgó bajnokság őszi tavaszi rendezvényein, valamint a környéken rendezett sportnapokon. Jelentős közmunkát végzett a sportöltöző felújításánál is. Szlovéniában részt vett egy tornán. Augusztus 20.án a szlovéniai Hódos község valamint Miháld és Pat községek sportolóit látta vendégül a Falunap rendezvényein.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a helybeli magas munkanélküliség indokolja.
A programban dolgozók rendszeresen informálják a helyi munkanélkülieket a képzési és foglalkoztatási lehetőségekről valamint a támogatási és szociális lehetőségekről.

z egyesület 2006.-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat, politikusokat nem támogatott. Tisztségviselői és hozzátartozói sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

A jelentés pénzügyi része:
Bevételek:
pénzmaradvány 2005.-ből 159871.- Ft
támogatások 550000.- Ft
adományok 140000.- Ft
kamat 4704.- Ft
APEH Szja 1% 14957.- Ft
________________________________________________________
összesen: 869532.- Ft

Kiadások:
anyagvásárlás sportpályához 146259.- Ft
szolgáltatás vásárlás öltözőhöz 59440.- Ft
tagdíjak, nevezési díjak 47200.- Ft
kiadvány vásárlás 36729.- Ft
útiköltség 91118.- Ft
posta, távközlési ktsg 43531.- Ft
üz.a vásárlás fűnyíróhoz 47150.- Ft
igazolási, versenybírói díjak 61619.- Ft
élelmiszer vásárlás polgárőrs.-nek 61619.- Ft
irodaszer vásárlás 14638.- Ft
bankköltség 3500.- Ft
________________________________________________________
összesen: 739739.- Ft


Bevételek: 869532.- Ft
Kiadások : 739739.- Ft
________________________
Eredmény: 129793.- Ft

129663.- Ft az egyesület bankszámláján, 130.- Ft pedig a házipénztárban van.

Kérem a közhasznúsági jelentés elfogadását.

Sand, 2007. 02. 03. Ádám József

---------------------------------------------------------------------------------

Közhasznú közlemény
Az egyesület Szja 1%-t, 14592,- Ft-ot, működési kiadásainak fedezésére használta fel.
Az felajánlóknak ez úton is megköszönjük a támogatást.

Sand 2007. 04. 23. Ádám József

---------------------------------------------------------------------------------
Közhasznúsági jelentés

A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2005. évi tevékenységéről

Az egyesület a 2005. évben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (járulékfizetés, adóbevallás, nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2005.-ben a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
1.Közrend és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet folytat a községben. . A Polgárőr Tagozat tagjai jelentős környezetvédelmi feladatokat is végeztek az évtizede elhanyagolt sporttelep rendbetételével, többek között parlagfű és más allergiát okozó gyomnövények kiirtásával.

2.Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Az egyesület Sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagypályás labdarúgó bajnokság őszi-tavaszi fordulóin. Részt vett egy Szlovéniában megrendezett nagypályás tornán Hódos községben. Augusztus 20.-án, vendégül láttuk a szlovéniai Hódos község csapatát és a környező községek, Miháld és Pat, csapatát. A kicsiknek a szánkópályát tovább hosszabbítottuk. Folytatódott a sportpálya és az öltöző felújítása és környezetének rendbetétele.

3.A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Ez a program teljesen önkéntes munkavégzésen alapul, mert a benne részt vevő egyesületi tagok sem juttatást, sem költségtérítést nem kaptak. A munkát végző Szociális Tagozat tagja végezte az egyesület könyvelését, beszámolóit, pályázatát, és ezért sem díjazásban, sem költségtérítésben nem részesült. Ennek a tevékenységnek az eredményeként alkalmazunk egy tartósan munkanélküli, semmilyen támogatásban nem részesíthető , helybeli lakost.
Rendszeresen tájékoztatjuk a helybeli munkanélkülieket az általunk ismert képzési-, munka-, és támogatási lehetőségekről. Az egyesület minden esetben helybeli, tartósan munkanélküli lakost alkalmaz dolgozónak.

Az egyesület 2005.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, reprezentációs kiadásai nem voltak, pártokat, politikusokat nem támogatott. Az egyesület tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.A jelentés pénzügyi része:
Bevételek: pénzmaradvány 2004.-ből 372660.- Ft
önk. támogatás 76447.- Ft
adományok 200150.- Ft
Szja 1% 22098.- Ft
Áfa visszatérítés 4331.- Ft
Összesen: 678826.- Ft


Kiadások: munkabérek 135915.- Ft
munkabérek közterhei 85000.- Ft
APEH késedelmi pótlék 1000.- Ft
bérleti díj 60000.- Ft
tagdíj 1200.- Ft
sajtótermék (előfizetés) 2200.- Ft
javítási ktsg 4376.- Ft
posta ktsg 2275.- Ft
sportpályához anyagvásárlás 181866.- Ft
versenybírói díj 21494.- Ft
bank költsg 5450.- Ft
NCA-nak visszatérítés 18179.- Ft
Összesen: 518955.- Ft


Bevételek: 678826.- Ft
Kiadások: 518955.- Ft
Eredmény: 159871.- Ft

Az összeg az egyesület bankszámláján van.


Kérem a közhasznúsági jelentés elfogadását.


Sand, 2006. 03. 25.
Ádám József
elnök

---------------------------------------------------------------------------------


Közlemény

Sand 2000 Közhasznú Egyesület megköszöni mindazoknak a támogatását, akik Szja-juk 1 %-t az egyesületnek ajánlották.
A felajánlott összeget, 22098.- Ft-ot, a működési kiadások fedezésére fordítottuk.

Sand, 2006. 03. 25. Ádám József elnök


---------------------------------------------------------------------------------


Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2004. évi tevékenységéről

Az egyesület a 2004. évben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (járulékfizetés, adóbevallás, nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2004. Évben a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
1.Közrend és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet folytat. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium országos Bűnmegelőzési Központjához, ahol pályázatunkat támogatásban részesítették., így lehetőségünk nyílt arra,hogy október elsejétől adminisztrációs, szervező és őrző-védő feladatokat is ellátó munkatársat alkalmazzunk. A Polgárőr Tagozat tagjai jelentős környezetvédelmi feladatokat is végeztek az évtizede elhanyagolt sporttelep rendbetételével, többek között parlagfű és más allergiát okozó gyomnövények kiirtásával.
2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Az egyesület Sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki kispályás labdarúgó bajnokság nyári és téli fordulóin. Első ízben szerepeltek sportolóink a Kanizsa Kupán, részt vettek Szlovéniában egy nagypályás labdarúgó tornán Hódos községben. A vendéglátást augusztus 20.-án, falunapon, viszonoztuk. Ekkor a szomszédos községek, Miháld és Pat, csapatait is fogadtuk, készülve a 2005. Évi nagypályás bajnokságra. Az egyesület bérleményében lévő öltözőépületet és sportpályát használható állapotba hoztuk és folytatjuk a felújítást jövőre is. A gyermekek részére a pálya melletti bozótos domboldalon az egyesület tagjai szánkópályát alakítottak ki, melyet jövőre meghosszabbítunk. A helyi vállalkozók jelentős gépi munkával járultak hozzá a munka elvégzéséhez.
2.A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Ez a program teljesen önkéntes munkavégzésen alapul, mert a benne részt vevő egyesületi tagok sem juttatást, sem költségtérítést nem kapnak. A munkát végző Szociális Tagozat tagja készíti az egyesület pályázatait, beszámolóit, könyvelését, adóbevallását és jelentéseit térítés nélkül. A pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően tudunk alkalmazni egy tartósan munkanélküli, semmilyen támogatásban nem részesülő helybeli lakost. Ennek a tevékenységnek a keretében nyújtunk tájékoztatást a munkanélküliek részére a képzési, foglalkoztatási ás támogatási lehetőségekről.A dolgozónkat is közülük választottuk ki.

Az egyesület 2004.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, reprezentációs kiadásai nem voltak, pártokat, politikusokat nem támogatott. Az egyesület tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások részletezése:
1.A Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Központja által adott támogatás, 100000.- Ft, mivel nagyon későn érkezett, céltartalékot képez az egyesület alkalmazottjának 2005. Januári és februári munkabéréhez. A támogató által elfogadott program befejezése 2005. Március 15.-e.
2.A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán nyert az egyesület 385000.- Ft-ot, melyből 135915.- Ft az egyesület alkalmazottjának október, november, december havi munkabérét, 3000.- Ft az Szja-t, 86000,. Ft járulékot, 85000.- Ft útiköltséget, 43116.- Ft működési hely fenntartási költséget és 31969.- Ft egyéb költséget fizettünk ki.

A jelentés pénzügyi része:
Bevételek: pénzmaradvány 2003.-ból 91488.- Ft
támogatások 635000.- Ft
adományok 234514.- Ft
tagdíj 20000.- Ft
SZJA 1%-a 16789.- Ft
Áfa visszatér. 38496.- Ft
Egyéb 6079.- Ft
Összesen: 1047366.- Ft

Kiadások: munkabérek 135915.- Ft
SZJA 3000.- Ft
Eg. Bizt. 24000.- Ft
Ny. bizt 42000.- Ft
Maj 6000.- Ft
Mvj 2000.- Ft
Eho 9000.- Ft
Uti ktsg 106882.- Ft
Anyag ktsg 56988.- Ft
Nevezési díj 58000.- Ft
Sportszer 185940.- Ft
Egyéb 44985.- Ft
Összesen: 674706.- Ft

Bevételek: 1047366.- Ft
Kiadások: 674706.- Ft
Eredmény: 372660.- Ft

Az összeg az egyesület bankszámláján van.
Kérem a jelentés elfogadását.

Sand, 2005. 01. 29. Ádám József elnök


---------------------------------------------------------------------------------


Közlemény


A Sand 2000 Közhasznú Egyesület megköszöni mindazoknak a támogatását, akik Szja-juk 1%-t az egyesületnek ajánlották fel.
A felajánlott összeget, 16789.- Ft-ot, a működési kiadások fedezésére fordítottuk.

Sand, 2005. 01. 29. Ádám József elnök


---------------------------------------------------------------------------------

Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2003. évi tevékenységéről


Az egyesület a 2003. Évben az Alapszabályban meghatározottakat, a megkötött megállapodásokat és a törvényességet szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, adó- és járulékfizetés, tb jelentés nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette.
Az egyesület 2003.-ban a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
1.Közrend és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres éjszakai járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet folytat. A Polgárőr Tagozat 2003.-ban sem állami, sem önkormányzati támogatásban nem részesült.
2.Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
A Sportszakosztály részt vett a Nagykanizsa környéki kispályás labdarúgó bajnokság nyári és téli fordulóin, nyáron Szlovéniában részt vett egy tornán. A szakosztály 250000.- Ft önkormányzati támogatásban részesült.
3.Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
Az egyesület Szociális Tagozata a szülők kezdeményezésére egy pályázattal 100 négyzetméter burkolólaphoz juttatta a miháldi óvodát és lakossági adományokból 100000.- ft.ért vásárolt eszközöket az iskola és az óvoda részére. Ezekhez az akciókhoz a Szociális Tagozat önkormányzati támogatást nem kapott.
4.A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
A ZMMK támogatásával munkaerő piaci szervezőt alkalmaztunk a magas munkanélküliség miatt. Sajnos egyik önkormányzat sem támogatta a tevékenységet, így a hiányzóköltségeket lakossági adományokból fedeztük. Ezt a tevékenységet szintén a szociális tagozat végezte.

Az egyesület 2003.-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat, politikusokat nem támogatott, reprezentációs kiadásai nem voltak, vezetői az egyesület irányításában végzett munkájukért sem díjazásban sem költségtérítésben , sem más előnyben nem részesültek. Mindez vonatkozik családtagjaikra is.
Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások részletezése.
1.A Zala Megyei Munkaügyi Központtól kapott támogatást a Szociális Tagozatban dolgozók bérének és járulékainak fizetésére használtuk fel. Az összeg a költségek 55 %-t fedezte.
2.A sandi önkormányzattól kapott támogatást a Sport Szakosztály használta fel felszerelés vásárlására, nevezési díjra utazások költségeire, valamint tartalék képzésre 36378.- Ft-ot 2004. Évre.

Pénzügyi rész:
Bevételek: pénzmaradvány 2002.-ből 140512.- Ft
ZMMK támogatása 480000.- Ft
Önkorm. Tám. 250000.- Ft
adományok 393856.- Ft
Szja 1%-a 16723.- Ft
Egyéb 3499.- Ft
Összesen: 1284590.- Ft

Kiadások: munkabérek 525000.- Ft
Szja 2000.- Ft
Tb járulék 242000.- Ft
Eho 42000.- Ft
Maj,mvj 28000.- Ft
Anyag ktsg 1453.- Ft
Sportszer 352649.- Ft
Összesen: 1193102.- Ft

Bevételek: 1284590.- Ft
Kiadások: 1193102.- Ft
Eredmény: 91488.- Ft

Ebből 90495.- Ft a bankszámlán, 993.- Ft pedig a házipénztárban van.

Kérem a jelentés elfogadását.

Sand, 2004. 03. 11. Ádám József elnök

---------------------------------------------------------------------------------

Közlemény

A Sand 2000 Közhasznú Egyesület megköszöni mindazoknak a támogatását akik Szja-juk 1 %-t az egyesületnek ajánlották.
A felajánlott összeget, 16723.- Ft-ot a működési kiadások fedezésére fordítottuk.

Sand, 2004. 03. 11. Ádám József elnök---------------------------------------------------------------------------------
Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2002. évi tevékenységéről

Az egyesület 2002.-ben az Alapszabályban meghatározottakat, a megállapodásokat, és testületeinek határozatait szem előtt tartva végezte tevékenységét. Az egyesület a jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, közhasznú jelentés, statisztikai jelentés adó és járulékfizetés, tb-jelentés, nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette. Az egyesületnek 2002.-ben vállalkozási tevékenysége nem volt. Az egyesület tisztségviselői az egyesület irányításában végzett munkájukért sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek, mindez vonatkozik hozzátartozóikra is. Az egyesületnek reprezentációs kiadásai sem voltak.
Az egyesület három belső szervezeti egységgel rendelkezik: Ifjúsági Tagozat, Polgárőr Tagozat, Szociális Tagozat.
Az Ifjúsági Tagozat sport, szabadidős és kulturális rendezvényeket tartott, költségigények nélkül.
A Polgárőr Tagozat a közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat látott el, éjszakai járőrözést végzett, költségei nem voltak.
A Szociális Tagozat időseket és munkanélkülieket segítő tevékenységet folytatott, valamint közhasznú munkásokat alkalmazott, ezeknek a költségeit lakossági adományokból és a Munkaügyi Központtámogatásából fedeztük.
Az állami költségvetés alrendszerétől (Munkaügyi Központ) kapott támogatás felhasználása: 741000.- Ft, a dolgozók foglalkoztatási költségeinek 55%-t fedezte, erre használtuk fel.

Az egyesület 2002. évi gazdálkodása:
Bevételek: 2001. évi maradvány 259967.- Ft
ZMMK támogatása 741100.- Ft
Miháldi Önk. támogatása 9100.- Ft
Lakossági adomány 557008.- Ft
Tagdíj 16500.- Ft
Kamat 1663.- Ft
APEH Szja 1 %-a 44056.- Ft
APEH Áfa visszatérítés 8626.- Ft
Összesen: 1638020.- Ft

Kiadások: Munkabérek (netto) 761050.- Ft
Szja 59200.- Ft
Tb – járulék 387800.- Ft
Egészségügyi hozzájár 87700.- Ft
Munkaadói járulék 29200.- Ft
Munkavállalói járulék 19600.- Ft
Egyéb (üzemanyag, alkatrész) 126273.- Ft
Anyagok, szolgáltatások 26679.- Ft
Összesen: 1497502,- Ft

Bevételek: 1638020,- Ft
Kiadások: 1497502,- Ft
Eredmény: 140518,- Ft

Az egyesület az adományozókkal szerződést, a támogatókkal megállapodást köt, részükre igazolást állít ki az adományról. Az egyesület 2003.-ban bővíteni szándékozik közhasznú tevékenységét.

Sand, 2003. március 6. Ádám József elnök---------------------------------------------------------------------------------


Közhasznúsági Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2001 évi tevékenységéről

A Sand 2000 Közhasznú Egyesület a Zala Megyei Bíróság által 2000 Julius 5.-én kiemelkedően közhasznú minősítéssel bejegyzett társadalmi szervezet, tevékenységét az ennek szellemében megalkotott Alapszabály rendelkezései szerint végzi. Az egyesület a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek (adóbevallás, közhasznúsági jelentés, beszámoló, statisztikai jelentés, adó és járulékfizetés Nyilvánossági követelmények, stb) és a megkötött megállapodásokban vállaltaknak eleget tett. Az egyesület 2001.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.. Az egyesület tisztségviselői és azok hozzátartozói sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek. Az egyesületnek reprezentációs kiadásai nem voltak 2001. évben.

Az egyesület tevékenysége 2001. évben.
1.Az egyesület Polgárőr Tagozata folyamatosan látott el közbiztonsági feladatokat. A tevékenységet 40 fő önkéntes végzi a község belterületén, éjszakai járőrözéssel. Sajnos a Polgárőr Tagozat 2001. évben támogatást sehonnan nem kapott. Ezt a tevékenységet Sand községben végezte az egyesület.
2.A Szociális Tagozat működése:
– rászorulókat segítő tevékenység Sand községben,
– környezetvédelmi tevékenység Miháld községben,
– munkaerő piaci szolgálat Sand és Miháld községben,
– rehabilitációs foglalkoztatás Sand községben,
közhasznú foglalkoztatás Sand és Miháld községben.
A Szociális Tagozat 10 hónapos projekt keretében végezte a programot az önkormányzatokkal és más támogatókkal kötött megállapodások szerint. A dolgozók kiválasztásánál a rászorultságot vettük figyelembe, általában 40 év feletti, tartós munkanélküli, 50 %-ban nőket alkalmaztunk.

Az egyesület 2001. évi gazdálkodása.

Bevételek: 2000. évi maradvány 42669.- Ft
ZMMK támogatása 229700.- Ft
Miháldi Önk. támogatása 81900,- Ft
Sandi Önk. „ 200000.- Ft
Soros Alap. „ 486060.- Ft
Máltai Szeretetszolg. tám. 25000.- Ft
Lakossági adományok 317236,- Ft
Tagdíjak 29000.- Ft
Egyéb bevételek 12976.- Ft
Összesen: 3424541,- Ft

Kiadások: Netto munkabérek 1663400.- Ft
Munkabérek közterhei 1458000.- Ft
Egyéb kiadások 43174.- Ft
Összesen: 3164574.- Ft

Bevételek: 3424541.- Ft
Kiadások: 3164574.- Ft
Eredmény: 259967.- Ft

Kimutatás a támogatásokról és felhasználásukról:
1.A Zala Megyei Munkaügyi Központ támogatása: 2229700.- Ft,
felhasználása: rehabilitációs foglalkoztatás 409000.- Ft,
közhasznú foglalkoztatás 1820700.- Ft,
a felhasználás a munkabérek és járulékainak fedezetét szolgálta.
2. Önkormányzati támogatás: 281900.- Ft
felhasználása: rehabilitációs foglalkoztatás 160200.- Ft,
közhasznú foglalkoztatás 121700.- Ft,
a felhasználás a munkabérek és járulékainak fedezetét szolgálta.
3. A Soros Alapítvány támogatása: 486060.- Ft,
felhasználása: közhasznú foglalkoztatás 486060.- Ft,
a felhasználás a munkabérek és járulékainak a fedezetét szolgálta.
4. Lakossági adományok 317236.- Ft,
felhasználása: munkavégzéshez szükséges üzemanyagok
vásárlása 14335.- Ft,
nyomtatványok, irodai eszközök
vásárlása 3500.- Ft,
munkabérek és járulékaik fedezetéül
felhasznált 299401.- Ft.
5. A Máltai Szeretetszolgálat támogatása: 25000.- Ft.
felhasználása: 2001. évben a felhasználás nem történt meg.

Az egyesület sem saját vezető tisztségviselőinek, sem más közhasznú szervezet tisztségviselőinek és azok hozzátartozóinak sem díjazást, sem költségtérítést nem fizetett.

Sand, 2002 február 17. Ádám József elnök

---------------------------------------------------------------------------------


Közhasznú Jelentés
A Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2000. évi tevékenységéről

Az egyesületet 2000. julius 5.-én jegyezte be a Zala Megyei Bíróság kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetként. Alapító tagjainak száma: 15 magánszemély és 3 jogi személy. A taglétszám azóta már 56 főre emelkedett.

Az egyesület tevékenysége 2000. évben.
1.Az alakulással járó feladatok elvégzése, belső szabályzatok elkészítése és elfogadása, az adminisztráció és a munkaszervezet létrehozása.
2.Foglalkoztatási pályázat elkészítése és a végrehajtáshoz való felkészülés. A pályázat nyert, a szerződéskötés folyamatban van.
3.Szociális Tagozat keretein belül munkaerő piaci szolgálat létrehozása. Közhasznú szerződésben meghatározottak szerint folytatjuk ezt a tevékenységet Sand és Miháld községekben az önkormányzatok támogatásával 2000. szeptember 1.-től.
4.Polgárőr Tagozat 2000. Szeptember 1.-i létrehozásával Sand községben közbiztonsági feladatokat látunk el. A Polgárőr Tagozat tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek. Polgárőr szolgálatot40 fő lát el az egyesület tagjai közül.

Pénzügyi rész:
Bevételek: adományok 33000.- Ft
céltámogatás 50000.- Ft
tagdíj 8000.- Ft

kamat 1086.- Ft
összesen: 92086.- Ft

Kiadások: tárgyi eszk. beszerzés 19900.- Ft
anyag költség 7800.- Ft
érték papir vásárlás 2000.- Ft
egyéb kiadás 2000.- Ft
összesen: 49417.- Ft


Bevételek: 92086.- Ft
Kiadások: 49417.- Ft
Eredmény: 42417.- Ft

Az egyesület tisztségviselői és azok hozzátartozói sem díjazásban, sem költségtérítésben sem természetbeni juttatásban vagy más előnyben az egyesület működése kapcsán nem részesültek Az egyesület szolgáltatásaiért ellenértéket nem számított fel, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Sand, 2001. február 9. Ádám József elnök72
 
/2
Következő >> (2. oldal)